THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh năm 2022