Đồng hành cùng thanh niên nâng cao trình độ ngoại ngữ

Nhằm triển khai chương trình đồng hành cùng thanh niên nâng cao trình độ ngoại ngữ trong Đại dịch Covid-19, Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp Công ty TNHH Tư vấn – Giáo dục Vinh Danh (Vinh Danh Education) tặng 1000 tài khoản học Tiếng Anh miễn phí trên ứng dụng Riolish (trị giá 3 triệu đồng/tài khoản).

Các mã đã được chuyển đến các huyện, thị, thành Đoàn để chuyển đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nhằm giúp các em nâng cao khả năng ngoại ngữ, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp trong bối cảnh đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Được biết, Trợ lý Anh ngữ Riolish là phần mềm tự học Tiếng Anh trên điện thoại, giúp học sinh, sinh viên xây dựng những nền tảng ngôn ngữ cần thiết để chinh phục Tiếng Anh, hỗ trợ học viên rèn luyện đủ 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.