Đoàn Trường Ngô Gia Tự tổ chức Tuyên dương “Học sinh 3 tốt” năm học 2021-2022

Nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho học sinh tự giáo dục, rèn luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp.

Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của người đoàn viên đáp ứng xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng các điển hình tiên tiến và học nghề, lập thân, lập nghiệp.

Ngày 25/04/2022 Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức chương trình “Tuyên dương Học sinh 3 tốt – Năm học 2021 – 2022”.

Toàn cảnh chương trình

Ngay từ đầu năm học 2021 – 2022, BCH Đoàn trường đã xây dựng các tiêu chí xét chọn “Học sinh 3 tốt – Năm học 2021 – 2022” xoay quanh 3 nội dung: Đạo đức tốt, học lực tốt, thể lực tốt. Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện xuyên suốt năm học của các bạn ĐVTN. Đoàn trường xét chọn 11 bạn ĐVTN ưu tú, đảm bảo đủ các tiêu chí để Tuyên dương “Học sinh 3 tốt”.

Trao giấy chứng nhận cho các bạn ĐVTN

Chương trình “Tuyên dương Học sinh 3 tốt” được diễn ra hàng năm, nhằm tuyên dương các bạn ĐVTN đảm bảo đủ 3 tiêu chí Đạo đức tốt, Học lực tốt, Hạnh kiểm tốt. Tạo điều kiện, môi trường, động lực cho các bạn ĐVTN tự giáo dục, rèn luyện, phấn đấu để trở thành hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Rất mong các bạn ĐVTN cùng cố gắng phấn đấu hơn nữa để các chương trình tuyên dương năm sau có nhiều hơn các bạn ĐVTN được xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.

BCH Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự