Đề xuất công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 .

Nhằm kịp thời tôn vinh và nhân rộng những công trình, giải pháp khoa học và công nghệ tiêu biểu của đoàn viên thanh niên tỉnh Tây Ninh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc tuyển chọn, đề xuất những công trình, giải pháp sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức từ ngày 01/01/2018 đến nay (không xét các công trình, giải pháp đã được công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2018, 2019) để đề nghị công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Hồ sơ đề nghị gồm có:

  1. Công văn đề nghị của các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.
  2. Báo cáo tóm tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đăng ký đề nghị tuyển chọn, công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2020 (Biểu mẫu kèm theo).
  3. Ảnh chân dung của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9cm x 12cm (bản cứng và bản mềm)
  4. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có), (bản cứng và bàn mềm).
  5. Video clip về công trình, giải pháp (nếu có), (bản cứng và bàn mềm).
  6. Bản sao chứng nhận đạt giải thưởng.

Toàn văn quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” được đăng tải trên Wedsite http://tinhdoan.tayninh.gov.vn/ mục Tuổi trẻ sáng tạo.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo. Công văn, hồ sơ đề xuất gửi về Ban Phong trào Tỉnh đoàn trước ngày 31/5/2020 (chi tiết liên hệ đồng chí Phùng Lợi Triều Phó Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn SĐT 0977.344.393).

Để tải các biểu mẫu vui lòng truy cập đường liên kết bên dưới:

https://sokhcn.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinCanBiet/ChiTiet.aspx?ID=426&CategoryId=Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o&InitialTabId=Ribbon.Read

Ban Phong trào