Châu Thành: Diễn đàn hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp năm 2019

           Nhằm cung cấp thông tin các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp của tỉnh, các dự án đang thực hiện về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành. Chiều ngày 28/5 Huyện đoàn Châu Thành tổ chức diễn đàn hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp năm 2019.

Giao lưu 2 gương thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng bằng nuôi le le và bò sinh sản.

           Trong chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên, hội viên được cung cấp thông tin, định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời giới thiệu các mô hình khuyến nông hiệu quả; gặp gỡ các gương thanh niên vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân. Ngoài ra còn được giám đốc ngân hàng Chính sách huyện trao đổi về các chương trình tín dụng vay vốn đang triển khai trên toàn huyện.

         Qua diễn đàn, góp phần xây dựng phong trào khởi nghiệp ngày càng vững chắc và thắp lên tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên huyện Châu Thành.

 TN.