Khoa học – Công nghệ

Tổ chức lớp Tập huấn Khuyến nông tại huyện Bến Cầu

Ngày 29/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp Tập huấn Khuyến nông tại huyện Bến Cầu. Lớp tập huấn thu hút 20 học viên là đoàn viên thanh niên nông thôn, thành viên các tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp có nhu cầu tại địa phương. Giảng viên đang hướng dẫn các nội…Xem thêm