Tuổi Trẻ Sáng Tạo

Đề xuất công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 .

Nhằm kịp thời tôn vinh và nhân rộng những công trình, giải pháp khoa học và công nghệ tiêu biểu của đoàn viên thanh niên tỉnh Tây Ninh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc tuyển chọn, đề xuất những công trình, giải pháp sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do…Xem thêm

Tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ

     Tuyển chọn 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2018      Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, tuyển chọn 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2018. Sở Khoa học và Công…Xem thêm

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I”

Cuộc thi do Trung Ương Đoàn tổ chức “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THANH NIÊN NÔNG THÔN LẦN THỨ I”  Công văn triển khai của Tỉnh đoàn CÔNG VĂN TRIỂN KHAI CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THANH NIÊN NÔNG THÔN LẦN THỨ I”