Xung kích – Đồng hành

Tỉnh Đoàn Tây Ninh: đồng hành, Khởi nghiệp cùng Thanh niên

Bạn muốn Khởi nghiệp?….nhưng bạn còn do dự. Vì bạn còn lo ngại về cách thức, bạn không đủ vốn,… Chúng tôi sẽ giúp bạn. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP Bạn có thể tham khảo kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ năm 2017 của chúng tôi tại đây. Nhấn vào để biết thêm chi tiết:  QUYCHEHOTROTNKHOINGHIEP2017 Nhằm hỗ trợ các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc hoàn chỉnh các hồ sơ đề…Xem thêm

Công tác triển khai chủ trương 1 + 1 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

     Chủ trương “1+1” – mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Ðoàn, Hội là một trong những nội dung mà Nghị quyết Ðại hội Ðoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đặt ra. Ðây được coi là điểm nhấn nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn, hội. Giải…Xem thêm

Xã đoàn Bàu Năng: Tích cực xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”

     Trong thực tế hiện nay, tổ chức đoàn cơ sở, nhất là khu vực địa bàn dân cư đang còn nhiều khó khăn trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Để nâng cao  chất lượng hoạt động, thời gian qua, BTV Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động” tới các đơn vị, đồng thời ban hành “Sổ đăng ký thực hiện xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động, giai…Xem thêm

Tây Ninh: Tập huấn công tác kiểm tra giám sát của Đoàn năm 2018

     Ngày 12/9, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã tổ chức đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát năm 2018 cho hơn 80 đại biểu là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT của Đoàn các huyện thành phố, các Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn và các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành cấp cơ sở phụ trách công tác kiểm tra giá sát xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh….Xem thêm

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh kiểm tra chuyên đề năm 2018

     Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TĐTN-TCKT, ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, khảo sát công tác Đoàn, Hội 06 tháng và kết hợp kiểm tra chuyên đề năm 2018, từ ngày 18/6 – 28/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức khảo sát công tác Đoàn, Hội 06 tháng đầu năm và kiểm tra chuyên đề công tác quản lý hồ sơ sổ sách, đoàn vụ, công tác quản lý đoàn…Xem thêm

Tỉnh Đoàn Tây Ninh triển khai thực hiện chủ trương 1+2

     Trên cơ sở Hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản để định hướng việc đi cơ sở thực hiện chủ trương 1+2 của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, huyện giai đoạn 2018 – 2022, trong đó quy định rõ các đồng chí là cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, tỉnh đều phải thực hiện chủ trương 1+2, đảm bảo mỗi đồng chí phải thực hiện tối thiểu 60…Xem thêm

HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

Bạn muốn Khởi nghiệp….nhưng bạn còn do dự. Vì bạn còn lo ngại về cách thức, bạn không đủ vốn,… Chúng tôi sẽ giúp bạn. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP Bạn có thể tham khảo kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2017 của chúng tôi tại đây. Link tải về: Kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN STT KÝ HIỆU TRÍCH YẾU 1 Số 726 – QĐ/TĐTN-ĐKTHTN Quyết…Xem thêm