Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Cơ cấu tổ chức bộ máy của tỉnh đoàn:          Tổ chức bộ máy Tỉnh đoàn bao gồm hai khối: cơ quan chuyên trách gồm 05 ban, 01 văn phòng; 03 đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:          Cơ quan chuyên trách:                         Ban Tuyên giáo. Ban Tổ chức – kiểm tra Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị….Xem thêm