DIỄN ĐÀN CỬ TRI TRẺ

Tỉnh đoàn Tây Ninh mời tham gia bài viết “Diễn đàn Cử tri trẻ”.

Thực hiện Kế hoạch 295-KH/TĐTN-BTG, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức “Diễn đàn cử tri trẻ”. Nhằm chuẩn bị cho hoạt động diễn ra chu đáo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thông báo đến Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc về việc…Xem thêm