An toàn thực phẩm

Tỉnh đoàn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thủy sản

Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giám sát việc sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thủy sản năm 2017. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Đoàn giám sát tại 03 huyện Trảng Bàng, Gò Dầu và Thành phố Tây Ninh; giám sát thực tế tại 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản, thủy sản. Nội dung giám sát việc thực hiện Thông tư…Xem thêm