LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TẤT CẢ
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 84 CV/HĐĐ 09/04/2021

Công văn giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu đề xuất nhận khen thưởng của Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

HD22 TDKT

quy che khen thuong TWD 17-22

QUY CHE THI DUA KHEN THUONG CUA DOI 2019 – 2023 (PHAT HANH)

Số 2817 CV/TĐTN-BTG 09/04/2021

Công văn khảo sát thông tin xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn giai đoạn 2021-2025

Số 307 TB/TĐTN-BTG 09/04/2021

Thông báo mời viết bài diễn đàn cử tri trẻ

Số 318 KH/TĐTN-BTG 08/04/2021

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Lịch sử Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Số 82 CV/HĐĐ 08/04/2021

công văn triển khai  cuộc thi Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế năm 2021.

Số 2811 CV/TĐTN-BTG 08/04/2021

Công văn giới thiệu kênh Youtube của Tỉnh đoàn

Số 23 KH/UBH 08/04/2021

Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội năm 2021.

Số 2807 CV/TĐTN-BPT 06/04/2021

Công văn huy động tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại Giải Mrathon núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2021.

Số 307 TB/TĐTN-TCKT 06/04/2021

Thông báo về công tác cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn tháng 4 năm 2021.

Số 838 BC/TĐTN-BTG 31/03/2021

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951 – 28/3/2021)

Pages:123456979899
WordPress Image Lightbox Plugin