LĨNH VỰC QUẢN LÝ
QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 461 QĐ/TĐTN – BTG 18/03/2021

Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên khối Lực lượng vũ trang – Công nhân viên chức năm 2021

Số 455 QĐ/TĐTN-VP 26/02/2021

Quyết định ban hành tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác Hội và phong trào thanh niên Khối huyện, thị xã,thành phố năm 2021.

Quyết định 62-QĐ/TWH, ngày 15/12/2020 15/12/2020

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

Số 403 QĐ/TĐTN-TTNTH 21/09/2020

Quyệt định về việc ban hành Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Đoàn trường trực thuộc năm học 2020-2021.

Quyết định 402-QĐ/TĐTN-VP, ngày 03/9/2020 03/09/2020

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tỉnh đoàn Tây Ninh

Số 14 QĐ/HĐĐ 03/09/2020

Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2023.

Số 394 QĐ/TĐTN-VP 13/08/2020

Quyết định giao vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (nguồn ngân sách Trung ương).

 

Số 392 QĐ/TĐTN-BTG 11/08/2020

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử tổng hợp và các Trang Fanpage.

 

Số 13 QĐ/HĐĐ 03/08/2020

Quyết định công nhận danh hiệu Liên đội mạnh tỉnh Tây Ninh năm học 2019 – 2020.

 

 

Số 354 QĐ/TĐTN-VP 19/03/2020

Quyết định ban hành tiêu chí thi đua công tác Đoàn,Hội và phong trào thanh thiếu nhi Khối huyện, thị, thành phố năm 2020

 

Pages:1234
WordPress Image Lightbox Plugin