LĨNH VỰC QUẢN LÝ
CÔNG VĂN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 84 CV/HĐĐ 09/04/2021

Công văn giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu đề xuất nhận khen thưởng của Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

HD22 TDKT

quy che khen thuong TWD 17-22

QUY CHE THI DUA KHEN THUONG CUA DOI 2019 – 2023 (PHAT HANH)

Số 2817 CV/TĐTN-BTG 09/04/2021

Công văn khảo sát thông tin xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn giai đoạn 2021-2025

Số 82 CV/HĐĐ 08/04/2021

công văn triển khai  cuộc thi Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế năm 2021.

Số 2811 CV/TĐTN-BTG 08/04/2021

Công văn giới thiệu kênh Youtube của Tỉnh đoàn

Số 2807 CV/TĐTN-BPT 06/04/2021

Công văn huy động tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại Giải Mrathon núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2021.

Số 2802 CV/TĐTN-TCKT 05/04/2021

Công văn v/v đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp năm 2021.

Số 2787 CV/TĐTN-TTNTH 31/03/2021

Công văn triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021.

Số 2783 CV/TĐTN-BTG 30/03/2021

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đấu tranh, ngăn chặn xử lý thông tin chống phá cuộc bầu cử.

Số 2778 CV/TĐTN-VP 26/03/2021

Công văn về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020.

Số 2777 CV/TĐTN-VP 26/03/2021

Công văn về việc báo cáo công khai  dự toán thu, chi  ngân sách nhà nước năm 2021.

Pages:123456242526
WordPress Image Lightbox Plugin