LĨNH VỰC QUẢN LÝ
BÁO CÁO
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 838 BC/TĐTN-BTG 31/03/2021

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951 – 28/3/2021)

Số 824 BC/TĐTN-VP 15/03/2021

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

(từ ngày 15/12/2020 đến 15/3/2021)

Số 812 BC/TĐTN-VP 15/02/2021

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02/2021

(Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 150/2/2021)

Báo cáo số 808-BC/TĐTN-VP 19/01/2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2020

Số 802 BC/TĐTN-VP 15/01/2021

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 01/2021

(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/01/2021)

Số 764 BC/TĐTN-TCKT 26/11/2020

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Tỉnh đoàn năm 2020 (tính đến ngày 30/10/2020)

Số 767 BC/TĐTN-TCKT 26/11/2020

Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2020

(tính đến ngày 30/10/2020)

Số 09 BC/UBKT 25/11/2020

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn năm 2020.

Số 749 BC/TĐTN-VP 13/11/2020

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 11/2020

(Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020)

số 736-BC/TĐTNTN-VP 14/10/2020

Báo cáo hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 10/2020 và phương hướng hoạt động tháng 11/2020

Pages:12345678
WordPress Image Lightbox Plugin