LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
BC 768 công tác Đoàn năm 2020 03/12/2020

BC 768 cong tac Doan nam 2020

Số 272 TB/TĐTN-TCKT 30/11/2020

Thông báo về việc mở lớp tập huấn Bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương năm 2020.

Số 764 BC/TĐTN-TCKT 26/11/2020

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Tỉnh đoàn năm 2020 (tính đến ngày 30/10/2020)

Số 767 BC/TĐTN-TCKT 26/11/2020

Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2020

(tính đến ngày 30/10/2020)

Số 09 BC/UBKT 25/11/2020

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn năm 2020.

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2020 29/11/2020

TLSH CD THANG 12-2020

Số 2613 CV/TĐTN – TTNTH 25/11/2020

Công văn triển khai ứng dụng An toàn COVID – 19

Mau thong ke An toan covid (1)

HDSD_App_AnToanCOVID19_TruongHoc (1)

Số 2607 CV/TĐTN-BTG 24/11/2020

Công văn về việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19.

Số 2606 CV/TĐTN-TTNTH 23/11/2020

Công văn chuẩn bị tham dự Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em giai đoạn 2017 – 2020.

Công văn số 2603-CV/TĐTN-BTG, ngày 20/11/2020. 20/11/2020

CV 2603 dinh huong tuyen truyen_0001

DE CUONG TUYEN TRUYEN KY NIEM 200 NAM NGAY SINH PH.ANG -GHEN

DE CUONG TUYEN TRUYEN KY NIEM 100 NAM NGAY SINH DONG CHI LE DUC ANH

DE CUONG TUYEN TRUYEN KY NIEM 80 NAM NGAY NAM KY KHOI NGHIA

Pages:123456858687
WordPress Image Lightbox Plugin