LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 3240-CV/TĐTN-TTNTH 15/08/2017

Triển khai, xét chọn các học bổng năm học 2017-2018

Số 3212-CV/TĐTN-BTG 08/08/2017

Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam –  Lào

Số 360-KH/TD9TN-BCN 24/07/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Nông thôn ngày mới” lần II năm 2017

Số 3181-CV/TĐTN-TTN-TH 20/07/2017

V/V SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 20/CT-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Số 353-KH/TĐTN-ĐKTHTN 09/06/2017

Kế hoạch Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2017 và Quy chế Quản lý sử dụng vốn

Số: 64-HD/TĐTN-BTG 15/04/2017

Hướng dẫn chuyên đề về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên

Số: 3026-CV/TĐTN-BTG 04/05/2017

Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15/5/1941 – 15/5/2017 14/05/2017

Tuyên truyền 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Số 3026-CV/TĐTN-BTG 04/05/2017

Phát động tham gia cuộc thi viết Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Số:313-KH/TĐTN-VP 07/02/2017

KH công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

WordPress Image Lightbox Plugin