LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
số 12/CTPH-HLHPN-TĐTN 24/10/2018

Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2018-2022

Số 80-KH/TĐTN-BCN 24/10/2018

KH về việc triển khai thực hiện Đề án “Tư vấn hướng nghiệp và  giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số 77-KH/TĐTN-TCKT 05/10/2018

KH giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2018

số 755-CV/TĐTN-ĐKTHTN 05/10/2018

V/v đề nghị cập nhật PLSL cốt cán dân tộc, tôn giáo của Đoàn – Hội

số 87-TB/TĐTN-TTNTH 03/10/2018

Thông báo số 3 kết quả tham gia Cuộc thi Olympic Tiếng anh toàn quốc lần thứ 2 năm 2018 tuần 3 (từ 9h00 ngày 23/9/2018 đến 22h00 ngày 29/9/2018)

số 03-QĐ/TĐTN-HĐĐ 01/10/2018

Quyết định về việc ban hành Tiêu chí đánh giá công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện, thành phố năm học 2018-2019

số 01-HD/HĐĐ 01/10/2018

Hướng dẫn một số nội dung xét thi đua liên đội mạnh cấp huyện năm học 2018-2019

số 01-CTr/HĐĐ 01/10/2018

Chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019

Bảng điểm của Hội đồng đội tỉnh 01/10/2018

Bảng điểm thi đua liên đội mạnh cấp tỉnh, năm học 2018-2019

số 752-CV/TĐTN-VP 01/10/2018

V/V phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Pages:123456262728
WordPress Image Lightbox Plugin