LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 342 BC/TĐTN-VP 12/04/2019

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 4 năm 2019

 

Số 326 BC/TĐTN-VP 15/03/2019

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019

 

Số 310 BC/TĐTN-VP 14/02/2019

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02.2019

 

Số 299 BC/TĐTN-VP 11/01/2019

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 01/2019

 

Số 17 CTr/TĐTN-BPT 11/03/2019

Chương trình Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2019-2022

 

 

Số 16 Ctr/TĐTN-BPT 15/02/2019

Chương trình tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2019

 

Số 15 Ctr/TĐTN-TCKT 07/01/2019

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2019

 

Số 121 KH/TĐTN-BPT 17/04/2019

Kế hoạch thực hiện Đề an “Nâng cao năng lực tie61nh Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2019 – 2022

 

Số 116 KH/TĐTN-TTNTH 25/03/2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2019-2022

 

Số 115 KH/TĐTN-TTNTH 25/03/2019

KH thực hiện chương trình Bồi dưỡng tài năng trẻ năm 2019

 

Pages:123456323334
WordPress Image Lightbox Plugin