LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
số 12-KHPH/TĐTN-BTĐKT 17/04/2018

KH phối hợp tổ chức Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Tây Ninh lần thứ V, năm 2018

SỐ 79-BC/TĐTN-BTG 13/03/2018

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội Facebook, tháng 2/2018

SỐ 47-KH/UBH 10/03/2018

KH công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018

số 43-KH/TĐTN-VP 13/04/2018

KH thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  quan Tỉnh Tỉnh đoàn Tây Ninh năm 2018

số 42-KH/TĐTN-ĐKTHTN 13/04/2018

KH phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2019-2020

số 42A-KH/TĐTN-ĐKTHTN 12/04/2018

KH tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản năm 2018

số 41-KH/TĐTN-TTNTH 18/04/2018

KH thực hiện chương trình Bồi dưỡng tài năng trẻ năm 2018

số 38-TB/TĐTN-TTNTH 11/04/2018

Thông báo v/v triển khai Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018

số 09-KHPH/TĐTN-BCHQS 02/04/2018

KH phối hợp tổ chức Chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho các em học sinh thuộc đối tượng chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi năm 2018

SỐ 08-KHPH/TĐTN-BCHQS 02/04/2018

KH phối hợp tổ chức Chương trình “Học kỳ trong quân đội” và “Trải nghiệm quân ngũ” năm 2018

Pages:123456121314
WordPress Image Lightbox Plugin