LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 149 KH/TĐTN-BPT 17/06/2019

Kế hoạch liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” kết hợp tuyên dương “Các Câu lạc bộ, đội , nhóm tình nguyện”; đồng hành, hỗ trợ để hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên.

 

Số 72 KHPH/SVHTTDL-TĐTN 17/06/2019

Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình họp mặt Gia đình cán bộ Đoàn năm 2019

 

bảng tổng hợp 10/06/2019

Bảng tổng hợp mô hình mới, giải pháp mới, cách làm hay được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công nhận trong năm 2017, 2018

 

Số 1171/KHLT-STP-TĐTN 07/06/2019

Kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh niên năm 2019

 

Số 17 HD/TĐTN-TCKT 06/06/2019

Hướng dẫn thực hiện giải thể chi đoàn cơ quan và chuyển đoàn viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đoàn ấp, KP.

 

Số 151 TB/TĐTN-BPT 05/06/2019

Thông báo về việc tổ chức tập huấn Đội “Thanh niên tình nguyện Thắp sáng niềm tin ” và trao giải Hội thi sáng tác phim tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2019

 

Số 147 KH/TĐTN-BPT 05/06/2019

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Mù hè xanh” năm 2019

 

Số 146 KH/TĐTN-BPT 05/06/2019

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên năm 2019

 

Số 145 KH/TĐTN-BPT 05/06/2019

Kế hoạch triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2022”

 

 

Số 144 KH/TĐTN-BPT 04/06/2019

Kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã thanh niên, Tổ hợp tác thanh niên, Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế Năm 2019

 

Pages:123456373839
WordPress Image Lightbox Plugin