LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 01-KH/TĐTN-BTG 02/11/2017

Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

372 KH/TĐTN-TCKT 16/10/2017

Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

Số: 373-TB/TĐTN – Tr.T 12/10/2017

Về việc tuyển dụng và tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp tại đơn vị TTHTSHTTN tỉnh Tây Ninh


TTDHXIII 09/10/2017

Kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Số 09/DHSHCD 28/09/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 10 năm 2017

Số 08/DHSHCD 30/08/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 9 năm 2017

Số 3240-CV/TĐTN-TTNTH 15/08/2017

Triển khai, xét chọn các học bổng năm học 2017-2018

Số 3212-CV/TĐTN-BTG 08/08/2017

Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam –  Lào

Số 07/DHSHCD 28/07/2017

Định hướng sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 năm 2017

Số 360-KH/TD9TN-BCN 24/07/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Nông thôn ngày mới” lần II năm 2017

Pages:123
WordPress Image Lightbox Plugin