LĨNH VỰC QUẢN LÝ
TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệu Ngày Trích yếu
số 01-BC/UBKT 20/06/2018

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh đoàn 6 tháng đầu năm 2018

số 142-BC/TĐTN-TCKT 20/06/2018

Báo cáo công tác kiểm tra,giám sát của BTV Tỉnh đoàn 6 tháng đầu năm 2018

số 580-CV/TĐTN-VP 15/06/2018

v/v Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020

số 577-CV/TĐTN-BTG 14/06/2018

v/v thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, VP đã đăng tải công văn này trên Website Tỉnh đoàn.

số 16-CV/TĐTN-SGDĐT 06/06/2018

V/V phối hợp chọn cử đại biểu tham gia Liên hoan Phụ trách Đội giỏi cụm Miền Đông Nam Bộ lần thứ VI, năm 2018

SỐ 119-BC/TĐTN-VP 31/05/2018

Báo cáo công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018

số 61-KH/TĐTN-BTG 05/06/2018

KH tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh-năm 2018

SỐ 558-CV/TĐTN-TTNTH 05/06/2018

V/V mời dự họp thống nhất Trại hè kỹ năng và Hội thi Chỉ huy giỏi cấp tỉnh năm 2018

số 02-KH/HHĐ 06/06/2018

KH Trại huấn luyện chỉ huy đội “Bản lĩnh thủ lĩnh-Chỉ huy tài năng” khối 6,7,8-năm học 2017-2018

SỐ 53-KH/TĐTN-TTNTH 22/05/2018

KH tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả và triển khai thực hiện Đề án ” Nhà thiếu nhi cấp huyện” tỉnh Tây Ninh

Pages:123456171819
WordPress Image Lightbox Plugin