Ủy ban HLHTN Việt Nam thành phố Tây Ninh hiệp thương kiện toàn nhân sự.

Nhằm kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Chiều ngày 28.10 tại Phòng họp Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 (phiên đột xuất). Tham dự hội nghị có chị Nguyễn Thị Trúc Mai – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Tây Ninh, cùng các anh, chị là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban Hội Thành phố đã thông qua Công văn số 55-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác cán bộ; Công văn số 57-CV/UBH, ngày 08/10/2020 của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh về việc đồng ý hiệp thương kiện toàn nhân sự của Hội LHTN Việt Nam Thành phố.

Các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội Thành phố đã thống nhất ý kiến, đồng ý cho hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy ban hội Thành phố. Hội nghị đã hiệp thương đồng ý cho anh Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch Ủy ban hội LHTN Việt Nam Thành phố rút tên khỏi Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Tây Ninh và thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBH LHTN Việt Nam thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024 (do anh Nguyễn Trung Dũng được điều động tham gia công tác khác).

Để kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội Thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ, 2019-2024 đảm bảo theo Đề án. Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bổ sung anh Lê Tấn Phát – Bí thư Thành đoàn tham gia Ủy viên Ủy ban Hội Thành phố khóa VI.  Đồng thời, tại Hội nghị cũng đã hiệp thương chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Tây Ninh khóa VI, theo đó, anh Lê Tấn Phát – Bí thư Thành đoàn được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Tây Ninh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chị Nguyễn Thị Trúc Mai – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng cho Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố vừa được hiệp thương.

QP.