Tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ

     Tuyển chọn 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2018

     Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, tuyển chọn 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Tây Ninh, Tỉnh đoàn Tây Ninh, các Hội: Liên hiệp Phụ nữ; Nông dân; Cựu chiến binh; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tây Ninh tuyển chọn, đề xuất 03 công trình, giải pháp sáng tạo trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức từ ngày 01/01/2016 đến nay (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2016, 2017) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.

     Hồ sơ đề nghị gồm có:

  1. Báo cáo tóm tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 (Biểu mẫu kèm theo).
  2. Ảnh chân dung của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9cm x 12cm (bản cứng và bản mềm).
  3. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có), (bản cứng và bản mềm).
  4. Video clip về công trình, giải pháp (nếu có), (bản cứng và bản mềm).
  5. Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng.

     Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Chuyên ngành trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 211 đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3824425                           Fax: 0276 3827 654

Công văn, hồ sơ đề nghị tuyển chọn, xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 11/6/2018 (bản mềm gửi qua Email: pqlcntayninh@gmail.com). Sau thời hạn nêu trên Quý cơ quan, đơn vị không có Công văn phản hồi xem như không có đề xuất công trình, giải pháp sáng tạo.

Sở khoa học và Công nghệ rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng ./.

Toàn văn Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”: Tải về 962-BKHCN-ĐP.PDF