Tuổi trẻ BCH Quân sự Tỉnh tuyên truyền tác hại của thuốc lá rượu bia năm 2018

    Mới đây, tại Trường Quân sự tỉnh, Đoàn thanh niên BCH Quân sự tỉnh tổ chức buổi truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho hơn 90 học viên đang theo học lớp trung cấp Chính trị tại trường.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia buổi tuyên truyền

     Tại buổi truyền thông, các tuyên truyền viên đã thông tin về tình trạng sử dụng thuốc lá, rượu bia tại Việt Nam hiện nay; tác hại của rượu, bia, thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; các bệnh do rượu, bia, thuốc lá gây nên; cơ chế hấp thu của rượu vào cơ thể; các bệnh do thuốc lá và rượu, bia gây nên… và những ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích tới thế hệ trẻ. Bằng phương pháp trao đổi, giao lưu hỏi đáp trực tiếp đã tạo không khí sôi nổi và tâm lý cởi mở cho những người tham gia. Rất nhiều nội dung liên quan đến thuốc lá, rượu bia, ma túy học đường được các bạn đoàn viên, học sinh đề cập, đặt câu hỏi và được giải đáp.

     Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia cho các bạn học viên; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, từ đó thay đổi hành vi hút thuốc, uống rượu, bia và đồ uống có cồn, giảm dần tỉ lệ sử dụng thuốc lá và đồ uống có cồn.

CTV Quân sự Tỉnh