Đoàn công tác của Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

         Thực hiện Thông báo số 22-TB/TWĐTN-VP, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc cử các Đoàn công tác của Trung ương ương làm việc với các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc. Sáng ngày 28/02/2018,  Đoàn công tác Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh trao đổi về các nội dung: việc triển khai Nghị quyết, và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; công tác chuẩn bị cho hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có anh Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

        Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã được nghe Tỉnh đoàn Tây Ninh báo cáo sơ nét về đặc điểm tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tây Ninh; công tác chuẩn bị cho việc triển khai, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác; đề xuất các khó khăn, vướng mắt của Tây Ninh trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

         Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả nổi bật mà Tỉnh đoàn Tây Ninh đã thực hiện được trong thời gian qua, đồng thời biểu dương sự chủ động, nỗ lực của Tỉnh đoàn Tây Ninh trong việc sớm triển khai, cụ thể hóa các công trình, phần việc trong năm 2018. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh lưu ý trong triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể:

        – Đối với triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cần gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nghị quyết bằng hành động, sát hợp với thực tiễn; việc xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội Đoàn các cấp; lưu ý về đối tượng triển khai, thời gian học tập, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nghị quyết cho thanh niên.

        – Đối với các chỉ tiêu Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên cần quan tâm bổ sung, cụ thể hóa các chỉ tiêu lớn của Trung ương về sân chơi thiếu nhi, ý tưởng sáng tạo của thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên để cụ thể hóa vào các nhiệm vụ của năm.

       – Riêng trong năm 2018, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ sáng tạo”, đây là phong trào mới, khó, cần có sự đầu tư trên diện rộng để phát huy thuộc tính sáng tạo của thanh niên.

       Ngoài ra đồng chí còn trao đổi nhấn mạnh các nội dung về vấn đề khởi nghiệp cho thanh niên, công tác tổ chức xây dựng Đoàn, việc thực hiện bộ tiêu chí Trung ương Đoàn./.

Minh Tiến