TỈNH ĐOÀN THAM QUAN, HỌC TẬP MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI LÂM ĐỒNG

            Mới đây, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình tham quan nghiên cứu thực tế về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017 cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và các thành viên CLB khởi nghiệp của các huyện, thành phố.

            Theo đó, Đoàn đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình trồng trọt công nghệ cao có hiệu quả tại Lâm Đồng như: trang trại rau thủy canh của Công ty TNHH Dalat Green; khu du lịch, trang trại rau và hoa của Công ty TNHH Đà Lạt Rau Thủy Canh, trang trại nông sản Phong Thúy và trang trại hoa lan YSA Orchid.

Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại trang trại rau thủy canh

            Tại đây, Đoàn đã được học tập trao đổi kinh nghiệm thực tế với các chủ trang trại, doanh nghiệp, được giới thiệu tiếp cận các quy trình, kỹ thuật áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao như: phương thức lai tạo giống, ươm giống, phương pháp canh tác thủy canh, hệ thống tưới nhỏ giọt, trồng rau trong nhà màn…

      

Chủ trang trại giới thiệu kỹ thuật áp dụng công nghệ mới

          Hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào Tuổi trẻ Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới theo hướng tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận, học hỏi các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế; tác động tích cực vào việc chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại.

NHẬT KHANG