TIN NHANH: Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Châu tổ chức Tập huấn kỹ năng công tác Hội chuẩn bậc 1 năm 2019.

                 Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Hội LHTN Việt Nam tại cơ sở; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào Đoàn, Hội tại địa phương. Vừa qua, tại Huyện đoàn Tân Châu, Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Châu tổ chức Tập huấn kỹ năng công tác Hội chuẩn bậc 1 năm 2019. Tham gia trại kỹ năng có 48 học viên là cán bộ Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn và các trường THPT – Trung tâm GDTX trên địa bàn huyện.

                                   Các học viên thực hành các bài hát về Hội LHTN.

            Trong thời gian 02 ngày, các học viên đã được Ban huấn luyện tập huấn về lịch sử, truyền thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và tỉnh Tây Ninh; nghi thức và điều lệ Hội LHTN Việt Nam; kỹ năng truyền tin: mật thư, Semaphore, morse, Dấu đường,…; kỹ năng nút dây, cắm trại nhanh; kỹ năng tổ chức trò chơi nhỏ, sinh hoạt tập thể, hát máu dân vũ, các bài múa tập thể theo quy định của Hội; kỹ năng sơ cấp cứu; kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo,… và các kiến thức theo Quyết định số 13-QĐ/UBH, ngày 13/5/2016 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh quy định tổ chức tập huấn kỹ năng Hội bậc 1.

                                              Các học viên đang thực hành phần kỹ năng nút dây.

            Trại kỹ năng cán bộ Hội là sân chơi kỹ năng, cơ hội giao lưu, học hỏi cho các bạn cán bộ Hội, hội viên nòng cốt; đồng thời đẩy mạnh công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của huyện Tân Châu

Duy Thuận