THÔNG BÁO: Tuyển dụng và tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp

Về việc tuyển dụng và tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp tại đơn vị Trung tâm học tập, sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh trực thuộc Tỉnh đoàn Tây Ninh – năm 2017

1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

– Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 04/11/2017 tại Văn phòng Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh.

2. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (xét tuyển) theo mẫu số 1 của Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và các giấy tờ có liên quan (con thương binh, liệt sĩ…) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng;

– Ảnh màu: 02 ảnh  (3 x 4) và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc.

3.Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1 Tiêu chuẩn dự tuyển viên chức sự nghiệp:(Xem thêm trong tệp: TBTuyenDungTTHTSHTTN2017)

a. Vị trí nhân viên phòng nghiệp vụ công tác thanh thiếu nhi: 01 người 

b. Vị trí nhân viên phòng nghiệp vụ năng khiếu: 01 người

3.2 Tiêu chuẩn dự tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp vị trí nhân viên phòng đào tạo, hướng nghiệp: 01 người

3.3 Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Lệ phí dự xét tuyển: 500.000đồng/thí sinh/lần dự thi.

5. Thời gian xét tuyển: Sau ngày hết hạn nhận hồ sơ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ thông báo cụ thể ngày xét tuyển đến từng trường hợp được tham gia xét tuyển.

Tệp đính kèm: + Tải thông báo tuyển dụng tại đây

+ Hồ sơ tuyển viên chức: HoSoduTuyen