Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm” tỉnh Tây Ninh – lần 3

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY:

Phiếu đăng ký dự thi download mẫu phiếu: MAU PHIEU DANG KY,THUYET MINH-chinh thuc