Thành đoàn Tây Ninh: Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong đoàn viên, hội viên, thanh niên” năm 2018

     Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm, kịp thời ngăn chặn, kéo giảm tệ nạn mại dâm liên quan đến đoàn viên, thanh niên hiện này. Sáng ngày 24/11, Đoàn Thanh niên thành phố Tây Ninh phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố tổ chức hội thi “Tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong đoàn viên, hội viên, thanh niên” năm 2018.

Ban Tổ chức khen thưởng các đội thi đạt giải

     Hội thi có sự tham gia của cán bộ đoàn viên, thanh niên các 10 phường, xã và  Đoàn cơ sở Công an Thành phố, Chi đoàn Tòa án, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân Thành phố. Các đơn vị được chia thành 6 đội, mỗi đội gồm có 5 thành viên. Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm: phần thi giới thiệu về đơn vị mình với các hình thức như hát, hò, vè, sân khấu hóa; phần thi kiến thức tìm hiểu về các quy định của pháp luật về phòng chống mại dâm với hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và trả lời các câu hỏi tình huống từ ban tổ chức; Và phần thi diễn tiểu phẩm mỗi đội biểu diễn một tiểu phẩm có nội dung, chủ đề tuyên truyền phòng chống mại dâm, thực trạng nguyên nhân hậu quả của tệ nạn mại dâm hiện nay đối với gia đình, xã hội; phản ánh vai trò trách nhiệm của gia đình, xã hội, tổ chức đoàn Thanh niên trong tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên không vướng vào tệ nạn mại dâm, các hoạt động giúp đỡ hỗ trợ những nạn nhân lầm lỡ trong hoạt mại dâm; cũng như công tác đấu tranh, xử lý nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về phòng chống mại dâm.

     Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi trao giải nhất cho đội liên cơ quan Công an Thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; đội liên cơ Đoàn phường 1, đoàn phường 2 và đội liên cơ xã đoàn Thạnh Tân, xã đoàn Tân Bình đồng giải nhì./.

Nhật Quang