Tây Ninh: Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

       Ngày 24/5/2018, Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Anh Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị

       Qua 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và toàn xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên. Nổi bật là việc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu Tỉnh ủy cho chủ trương xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Biên giới Ninh Điền; xây dựng Trung tâm Học tập Sinh hoạt thanh thiếu nhi; xây dựng Đề án nhà thiếu nhi cấp huyện; triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng 75 hecta Xoài Úc xen Chanh dây trái tím Đài Loan…

       Từ khi có Nghị quyết 25, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách, tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo nhiều hơn đến giáo dục và bồi dưỡng thanh niên. Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, nhằm tạo cơ hội cho thanh niên có việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; kinh phí hoạt động của Đoàn – Hội được sự quan tâm và từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Các chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, đã phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức đoàn và lực lượng thanh niên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bước đầu xã hội hóa công tác thanh niên.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận về những mô hình mới, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số ý kiến để Nghị quyết 25 ngày càng đi sâu, đi sát vào đời sống và hoạt động của thanh niên như: các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa về cơ chế, cũng như đầu ra của các cán bộ đoàn khi hết tuổi sinh hoạt; Tỉnh Đoàn Tây Ninh cần có hướng bảo vệ, giữ vững các biên chế trong tổ chức Đoàn các cấp, để cán bộ Đoàn yên tâm công tác…

       Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Lê Duy yêu cầu các đơn vị cần tổ chức họp rút kinh nghiệm về những thuận lợi cũng như khó khăn trong triển khai và thực hiện nghị quyết. Qua đó, xây dựng kế hoạch định hướng tiếp tục thực hiện cụ thể tùy theo tình hình thực tế của địa phương.

        Dịp này, Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã tổ chức khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Xuân Biên giới và Tháng Thanh niên năm 2018; trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện tháng thanh niên năm 2018.

Đồng chí Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen của UBND tỉnh

cho các đơn vị đạt thành tích trong Tháng Thanh niên 2018

Đăng Khoa