Tây Ninh: Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn

       Sáng ngày 15/3/2018, Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại Đoàn Toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham dự của gần 500 cán bộ Đoàn tại 10 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Anh Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh chủ trì hội nghị.

       Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã triển khai một số nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc và Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam Tiên phong, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển”, Nghị quyết Đại hội toàn quốc tập trung vào 11 chỉ tiêu, 07 nhiệm vụ và 10 đề án trọng tâm. Còn tại Tây Ninh, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tây Ninh Đoàn kết – Năng động – Xung kích và Phát triển”  Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh được tập trung vào 10 chỉ tiêu cơ bản; 4 Đề án, chương trình và 3 công trình thanh niên.

Anh Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh chủ trì hội nghị

      Cũng tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã định hướng, cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết thành các chương trình, hành động cụ thể. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình: “Thanh niên xung kích tham gia sản xuất nông nghiệp xanh, sạch theo hướng ứng dụng công nghệ cao”,chương trình “Thanh niên công chức, viên chức hành động vì đô thị văn minh”, chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”,  chương trình “Bồi dưỡng tài năng trẻ”…

        Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng tập trung thực hiện có hiệu quả 3 công trình thanh niên của nhiệm kỳ gồm: Thực hiện Dự án nông nghiệp công nghệ cao trồng 75 hecta Xoài Úc xen Chanh dây trái tím Đài Loan tại xã Suối Dây – Tân Châu, thực hiện 150 km công trình “Thắp sáng đường quê” với trị giá ít nhất 3 tỷ đồng; trang bị 50 cụm trò chơi cho thiếu nhi với trị giá ít nhất 2,5 tỷ đồng.

        Anh Trần Lê Duy – Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh đã yêu cầu các cấp bộ đoàn cần thực hiện nghiêm túc việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017 – 2022; cần sớm triển khai các nội dung trong Nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể, góp phần đưa các Nghị quyết của Đoàn vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra./.

Đăng Khoa