Tân Châu – Trao vốn khởi nghiệp cho Thanh niên Dân tộc

        Nhằm động viên, khích lệ tinh thần khởi nghiệp cho Thanh niên trên địa bàn huyện. Vừa qua, Huyện đoàn Tân Châu phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện tổ chức trao vốn khởi nghiệp cho Thanh niên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống và lao động tại ấp Chăm xã Suối Dây, huyện Tân Châu. Theo đó, 05 dự án đạt hiệu quả đã được trao cho 5 hộ thanh niên dân tộc Chăm với số tiền mỗi dự án là 20.000.000 đồng.

Trao vốn cho 5 hộ thanh niên dân tộc

       Tổng số tiền hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong đợt này là 100.000.000 đồng được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện.

Nhật Khang