Tân Châu: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

        Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Tân Châu 2017. Nhằm đánh giá, ghi nhận lại những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; đồng thời rút ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động những năm tới.

Báo cáo kết quả công tác Đoàn – Hội năm 2017

        Ngày 09/02/2018, tại Huyện Đoàn huyện Tân Châu, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tân Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Tân Châu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Tân – Phó bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các xã, thị trấn Đoàn, Đoàn trực thuộc và các tập thể – cá nhân đạt thành tích được các cấp lãnh đạo khen thưởng.

          Tại Hội nghị tổng kết, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Tân Châu năm 2017. Với chủ đề “Nâng cao tổ chức cơ sở Đoàn” , trong năm 2017, các cấp bộ Đoàn – Hội trong huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động, phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, trị trị, văn hóa, xã hội của huyện nhà. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, kết quả: trong năm đã trao 870 suất học bổng, trị giá 490,8 triệu đồng; tặng 10.315 phần quà, trị giá 619.6 triệu đồng; trao 27 xe đạp trị giá 28,4 triệu đồng; tặng 14.928 cuốn tập trắng, trị giá 68.500.000 đồng; tiếp tục nhận đỡ đầu và hỗ trợ tiền, quà cho 24 em thiếu nhi nghèo trên địa bàn huyện; tổ chức vui chơi cho hơn 10.600 lượt thiếu nhi… Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được các cấp bộ Hội tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, tiêu chí năm đề ra. Chất lượng các hoạt động, phong trào Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng hơn; phát huy được vai trò và nhiệm vụ của mình qua các việc làm cụ thể, thiết thực.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác Đoàn

       Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đoàn Thanh niên huyện Tân Châu đã đạt được trong năm 2017; đồng thời đóng góp ý kiến những mặt còn hạn chế, định hướng cho công tác Đoàn – Hội trên địa bàn huyện trong những năm tới.

       Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 12 tập thể và 13 cá nhân; Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Ủy ban Hội huyện cũng đã khen thưởng cho 08 tập thể và 08 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội năm 2017.

Ninh Giang (HĐ Tân Châu)