Tân Châu tổ chức Trại kỹ năng cán bộ Hội năm 2017

       Vừa qua, tại Đại đội bộ binh 1 Tân Châu, Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức Trại kỹ năng cán bộ Hội năm 2017. Tham gia trại kỹ năng có 33 học viên là cán bộ Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn và các trường THPT – Trung tâm GDTX trên địa bàn huyện.

         Trong thời gian 02 ngày, các học viên đã được Ban huấn luyện tập huấn về lịch sử, truyền thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và tỉnh Tây Ninh; nghi thức và điều lệ Hội LHTN Việt Nam; kỹ năng truyền tin: mật thư, semaphore, morse, dấu đường,…; kỹ năng nút dây, cắm trại nhanh; kỹ năng tổ chức trò chơi nhỏ, sinh hoạt tập thể, hát múa dân vũ, các bài múa tập thể theo quy định của Hội; kỹ năng sơ cấp cứu; kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo,… và các kiến thức theo Quyết định số 13-QĐ/UBH, ngày 13/5/2016 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh quy định tổ chức tập huấn kỹ năng Hội bậc 1.

Các trại sinh đang thực hành phần kỹ năng nút dây

        Đặc biệt, các trại sinh được tham gia kỳ sát hạch công nhận chuẩn bậc 1 theo hình thức tham gia trò chơi lớn với 04 trạm; để vượt qua các trạm, đòi hỏi các phân hội và mỗi trại sinh phải thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khéo léo và biết áp dụng những kỹ năng đã được tập huấn khi thực hành tại các trạm. Với tinh thần nhiệt huyết, ham học hỏi và nghiêm túc, có 32/33 trại sinh đã vượt qua được kỳ sát hạch và được cấp giấy chứng nhận chuẩn bậc 1 theo quy định của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Cấp giấy chứng nhận cho các trại sinh cho các trại sinh hoàn thành chương trình trại kỹ năng

        Trại kỹ năng cán bộ Hội là sân chơi kỹ năng, cơ hội giao lưu, học hỏi cho các bạn cán bộ Hội, hội viên nòng cốt; đồng thời đẩy mạnh công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của huyện Tân Châu./.

Trịnh Hà (HĐ Tân Châu)