Tân Châu tổ chức sơ kết công tác Đội học kỳ I, năm học 2017- 2018

Nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động và các phong trào công tác Đội trong học kỳ I; đồng thời, triển khai phương hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong học kỳ II, năm học 2017- 2018.

Đồng chí Quách Thị Tình, Chủ tịch HĐĐ huyện báo cáo tình hình hoạt động trong học kỳ I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2017- 2018

           Vào lúc 08 giờ ngày 28/12/2017, tại hội trường Huyện đoàn, Hội Đồng đội huyện Tân Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đội học kỳ I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II, năm học 2017- 2018. Tham dự có cán bộ phụ trách hoạt động NGLL Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn, các đồng chí Tổng phụ trách của các trường tiểu học- THCS trên địa bàn huyện.

Hội nghị thảo luận

          Hội nghị sơ kết công tác Đội học kỳ I, năm học 2017- 2018 hoàn thành tốt đẹp. Qua hội nghị sơ kết, đã đánh giá lại các hoạt động, phong trào công tác Đội mà Hội đồng đội và các liên đội đã thực hiện trong học kỳ I; sơ kết, rút kinh nghiệm qua các hoạt động, phong trào đã thực hiện và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II, năm học 2017- 2018.

Thu Trang (HĐ Tân Châu)