Tân Châu tổ chức hoạt động Ngày Thứ Bảy Tình Nguyện lần thứ 4 năm 2018

     Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên, nhất là chăm lo đời sống vật chất cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

       Ngày 10/03/2018, tại 02 ấp Tân Hòa và ấp Tân Đông, xã Tân Thành; Huyện đoàn Tân Châu tổ chức ra quân ngày Thứ Bảy Tình nguyện lần thứ 4 năm 2018, trong hoạt động đoàn viên thanh niên tổ chức sửa chữa, thay mới các thiết bị điện cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Đoàn viên thanh niên thay mới đường dây điện cho hộ dân ấp Tân Hòa, xã Tân Thành.

       Hoạt động sửa chữa điện cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong loạt các hoạt động ngày Thứ Bảy Tình nguyện lần thứ 4 năm 2018 của Huyện đoàn Tân Châu mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hoạt động tạo được môi trường cho đoàn viên thanh niên địa phương cống hiến và trưởng thành; đồng thời góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ninh Giang (HĐ Tân Châu)