Phát động Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018

Thông tin về chương trình và gửi hồ sơ tham gia, bấm vào đường link dưới đây:

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Hoi_SVVN/39690/phat-dong-tri-thuc-tre-vi-giao-duc-nam-2018.htm

Khải Hoàn