Lễ Tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính khóa B16, năm học 2017 – 2018 (mở tại Tỉnh Đoàn Tây Ninh)

     Chiều ngày 26/12/2018, tại hội trường Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã diễn ra lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính khóa B16 năm học 2017 – 2018 do Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức cho 57 học viên là cán bộ Đoàn chuyên trách đến từ các Xã, Phường, Thị trấn đoàn; Huyện, Thành đoàn và cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Hoàng Thị Thanh Thúy trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

     Trong thời gian gần 1 năm tham gia học tập trung với 1.056 tiết học, các học viên được học tập những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, Pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương; tham gia nghiên cứu thực tế cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa. Kết thúc khóa học, 57 bạn học viên đều được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính trong đó có 2 bạn đạt loại giỏi, 25 bạn đạt loại khá, còn lại đạt loại trung bình. Dịp này, Ban Giám hiệu trường Chính trị cùng Tỉnh đoàn cũng đã khen thưởng cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tham gia các hoạt động, phong trào thi đua tại lớp.

Khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích trong học tập

     Đây là chương trình đào tạo trung cấp LLCT – Hành chính được đào tạo theo tinh thần đổi mới, lấy người học làm trung tâm, theo đó trong chương trình không có thời gian hệ thống, ôn tập. Thời gian thảo luận chỉ bằng 1/3 thời gian nghe giảng lý thuyết. Được biết, đây cũng là Lớp đào tạo trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính khóa thứ 8 giữa Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Trường Chính trị tổ chức.

Đăng Khoa