Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của Đoàn đợt 2 năm 2017

          Sáng ngày 30/11, Trường Đoàn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của Đoàn, đợt 2, năm 2017  cho trên 80 học viên là các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn cấp cơ sở.

          Năm 2017 là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng thể của cả nước; là năm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022…. Do đó, công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động trước, trong và sau các sự kiện này là điều rất quan trọng. Xác định đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích, đi đầu trong các hoạt động, nên việc tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ là một trong những bước chuẩn bị quan trọng, nhằm trang bị thêm kiến thức, cập nhật thêm thông tin, để từ đó, những báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của Đoàn có thể phát huy hết vai trò và đảm bảo tính hiệu quả trong suốt quá trình công tác; góp phần đảm bảo tính thông suốt, khách quan và chính xác của các thông tin.

Chị Đào Thị Anh Tuyết – Phó trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp Tây Ninh) triển khai chuyên đề Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật

         Tham gia lớp tập huấn  trong 2 ngày 30/11 và 2/12, các học viên sẽ được nghe triển khai các chuyên đề tìm hiểu về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng; chuyên đề Giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lịch vực tư tưởng văn hóa và kỹ năng đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. bên cạnh đó, nghe thông tin thời sự Quý III, IV và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Nhật Khang