Khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã, phường, thị trấn năm 2020

Sáng ngày 20/11, Ban Thư ký Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp Trường đoàn tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) xã, phường, thị trấn năm 2020.

Ban cán sự ra mắt trước lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn là 63 anh chị Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ dự nguồn Hội LHTNVN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong 03 ngày từ 20/11 đến ngày 22/11 lớp tập huấn sẽ được truyền đạt các nội dung như: công tác tham mưu tổ chức, hoạt động, quản lý thời gian, tư duy sáng tạo trong hoạt động Hội, công tác tôn giáo, kỹ năng phòng chống tội phạm, hội nhập quốc tế, kỹ năng sinh hoạt tập thể…. và các kỹ năng mềm khác.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

 Thông qua lớp tập huấn, trang bị thêm cho cán bộ Hội những kiến thức và kỹ năng bổ ích phục vụ công tác, tạo cơ sở để các bạn nghiên cứu, tìm ra những giải pháp hay, phương thức hành động thiết thực và có hiệu quả nhất để tiếp tục lan tỏa và phát triển mạnh mẽ công tác Hội và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cán bộ Hội trong tỉnh được giao lưu gắn kết chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau , phối hợp và giúp đỡ nhau trong trong công tác Hội.

 Khác những năm trước đây, năm nay, cuối khóa tập huấn, các học viên sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa như: đi thực tế tại Làng thanh niên Ninh Điền, thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hồng Quân