Huyện Tân Biên: Tập huấn Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ, giáo viên Tổng phụ trách phụ trách Đội và Chỉ huy Đội

       Nhằm trang bị, bồi dưỡng và củng cố kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác Đội và thành viên các CLB Chỉ huy Đội cấp huyện, trong 2 ngày 30 và 31.8.2018 tại Nhà Thiếu nhi huyện Tân Biên, Hội đồng Đội huyện Tân Biên phối hợp cùng Phòng Giáo dục huyện mở lớp Tập huấn Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018 – 2019. Có 138 học viên là các giáo viên Tổng phụ trách Đội, chủ tịch Hội đồng Đội xã, thị trấn và thành viên các CLB Chỉ huy Đội cấp huyện tham gia lớp tập huấn. Trong 2 ngày tập huấn, các học viên sẽ được cung cấp, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác Đội như: những vấn đề cơ bản về tổ chức Đội; điều lệ Đội; lao động phụ trách Đội; phương pháp xây dựng CLB, đội, nhóm; phương pháp sinh hoạt Sao, chi đội, liên đội; những vấn đề cơ bản về nghi thức Đội; phương pháp tập luyện cho đội viên; đội hình, đội ngũ và 7 yêu cầu của đội viên; trống Đội cơ bản và một số bài mở rộng; các nghi lễ của Đội; kỹ năng tổ chức trò chơi gắn với công nhận chuyên hiệu đội viên theo Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi; hướng dẫn cách thức kết hợp giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng cứng và kỹ năng sống cho học sinh trong trường học…

Các học viên đang tập huấn kỹ năng

          Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách Đội đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

HT