Huyện đoàn Dương Minh Châu: Tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong thanh thiếu niên

     Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm đồng thời kéo giảm đến mức thấp nhất số người sử dụng ma túy, người mắc tệ nạn mại dâm và bị lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh thiếu niên trên địa bàn toàn huyện, vừa qua, tại xã Bến Củi Huyện đoàn Dương Minh Châu đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong thanh thiếu niên.

Trao giải cho các đội dự thi

     Có hơn 100 thí sinh đại diện cho 11 xã, thị trấn Đoàn trong huyện tham gia hội thi. Các đội dự thi phải vượt qua 2 vòng tranh tài gồm: giới thiệu về đơn vị mình thông qua các hình thức hò, vè, ngâm thơ, tiểu phẩm, đồng diễn và biểu diễn 1 tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS. Thông qua hội thi sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ sở Đoàn, Hội và của từng đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trong việc tham gia phòng, chống mại dâm.

     Qua một buổi chiều tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Xã đoàn Chà Là. Đồng giải nhì được trao cho 2 đội Xã đoàn Phước Ninh và Xã đoàn Phước Minh.

HT