Hội nghị mở rộng chuẩn bị đại hội Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019 – 2024

                 Chiều ngày 28/8/2019, Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị mở rộng, nhằm chuẩn bị một số nội dung trình Đại hội Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến sẽ được diễn ra vào đầu tháng 10 tới. Anh Võ Quốc Khánh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trị hội nghị.

Anh Võ Quốc Khánh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh kết luận hội nghị

                Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận và cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 5 của Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh và dự thảo bản kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh khóa VI. Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 5 của Ủy ban Hội tỉnh gồm 32 trang, đánh giá khái quát về công tác tập hợp thanh niên, phong trào thanh niên, những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra một số mục tiêu, phương hướng trọng tâm của công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu tham gia biểu quyết kiện toàn nhân sự trong Ủy ban Hội tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

                 Liên quan đến công trình thanh niên của nhiệm kỳ tới, dự kiến là công trình “Vận động các nguồn lực xã hội đầu tư thiết bị tập luyện thể dục thể thao cho người dân tại các Công viên, Khu sinh hoạt cộng đồng trị giá 500 triệu đồng”, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất cần thay đổi nội dung của công trình, theo hướng cụ thể, rõ ràng và thiết thực.

Đại biểu tham gia đóng góp dự thảo văn kiện

                  Anh Võ Quốc Khánh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời sẽ xem xét loại bỏ các chỉ tiêu trùng lắp với chỉ tiêu của Đại hội Đoàn cấp tỉnh và bổ sung thêm một số chỉ tiêu cơ bản do Trung ương Hội LHTN VN chỉ đạo. Riêng về công trình thanh niên của nhiệm kỳ, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc để có thể đề xuất một công trình thiết thực, hiệu quả và mang ý nghĩa, màu sắc của tổ chức Hội LHTN Việt Nam của tỉnh nhà.

                 Trước đó, cũng đã diễn ra hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, khóa VI để kiện toàn nhân sự trong Ủy ban Hội tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

ĐĂNG KHOA