Hội LHTN VN Tp.Tây Ninh: Tổ chức lớp bồi dưỡng phát triển Hội viên mới

     Hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018), vừa qua, tại trường THPT Tây Ninh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng phát triển hội viên mới cho gần 200 thanh niên, là học sinh lớp 10 trường THPT Tây Ninh.

     Tại đây, các bạn thanh niên được nghe anh Nguyễn Quốc Phong – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố triển khai một số kiến thức về tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được quy định trong Điều lệ Hội như: những vấn đề cơ bản về Hội; tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc và phạm vi hoạt động của Hội; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội; Hội viên; Cơ cấu tổ chức của Hội… Đồng thời giới thiệu về truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cơ cấu tổ chức Ủy ban Hội tỉnh và Ủy ban Hội Thành phố… Sau lớp học này, những thanh niên ưu tú sẽ được xem xét kết nạp hội viên.

Anh Nguyễn Quốc Phong – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố

trao đổi cùng các bạn học sinh

     Lớp bồi dưỡng phát triển hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Hội của Ủy ban Hội Thành phố, nhằm bồi dưỡng, kết nạp những hội viên mới đủ phẩm chất, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào Hội. Qua đó góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Thành phố, khắc phục tình trạng hội viên ảo, xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố ngày càng vững mạnh, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng./.

Huy Hoàng