Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) tổ chức tập huấn về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật với chủ đề “Bình đẳng và Hòa nhập”

       Trong 2 ngày 13 và 14/9/2018, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (viết tắt là DRD) tổ chức tập huấn về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật với chủ đề “Bình đẳng và Hòa nhập”  cho hơn 50 học viên là các cán bộ Đoàn, Hội đến từ các đơn vị đã thành lập Câu lạc bộ Khuyết tật thuộc các huyện Châu Thành, Hòa Thành, Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh.

       Tham gia lớp tập huấn các bạn học viên được nghe Tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến – Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người Khuyết tật Việt Nam trực tiếp làm báo cáo viên, hướng dẫn xoay quanh các nội dung trọng tâm như: nhận thức về khuyết tật,  những suy nghĩ chưa đúng về khả năng của người khuyết tật và điều này ảnh hưởng đến người khuyết tật như thế nào; phân biệt được sự khác nhau giữa khiếm khuyết, khuyết tật và tàn tật; các mô hình hỗ trợ người khuyết tật: Mô hình từ thiện, mô hình y tế, mô hình xã hội; những rào cản trong cộng đồng ảnh hưởng đến việc hoà nhập của người khuyết tật và các giải pháp khắc phục; tham gia thực hành “Hòa nhập và hội nhập” cho người khuyết tật trong cộng đồng thông qua học tập các trò chơi dành cho người khuyết tật; giới thiệu các chính sách và Luật hỗ trợ người khuyết tật…

Tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến – Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) –

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người Khuyết tật Việt Nam trực tiếp làm báo cáo viên, hướng dẫn

       Bên cạnh đó, các học viên tham gia hội nghị tập huấn còn chia sẻ những kinh nghiệm, suy nghĩ tích cực, mô hình hay để việc chăm sóc, hỗ trợ cho người khuyết tật được thực hiện tốt hơn.

Các bạn đoàn viên, hội viên tham gia phát biểu ý kiến thảo luận

       Được biết, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ngày 3 tháng 12 năm 2005 dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. Cho tới nay DRD trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam; Trung tâm Khuyết tật và Phát triển đã nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công bằng và không có rào cản cho người khuyết tật (NKT).

Nhật Khang