Hội đồng đội huyện Hòa Thành: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng phụ trách Đội – Hội đồng Đội cấp xã, thị trấn năm 2017

Sáng ngày 31.10.2017, tại Hội trường Đoàn thể huyện Hòa Thành, Hội đồng Đội Huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tổng phụ trách Đội – Hội đồng đội cấp xã, thị trấn năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có tất cả 41 anh (chị) là tổng phụ trách đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện và 08 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng Đội xã, thị trấn.

Tập huấn TPT năm học 2017-2018

Các học viên được học tập các quy định mới về nghi thức, nghi lễ Đội theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2016 của Hội đồng Đội Trung ương. Đồng thời, các học viên còn được tìm hiểu thêm về vai trò của TPT Đội, chương trình hoạt động, bảng điểm thi đua liên đội mạnh, cập nhật hồ sơ, sổ sách của Liên, chi đội năm học 2017 – 2018.

 Lớp tập huấn là một trong những hoạt động nhằm củng cố, ôn lại kiến thức dành cho đội ngũ phụ trách Đội trên địa bàn huyện, được hội đồng đội huyện duy trì tổ chức định kỳ hàng năm./.

Minh Phúc