Học theo Bác từ những việc nhỏ

Chia tay anh Trường chúng tôi đến dự một buổi dạy học của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Huế,  năm 2011 cô Nguyễn Thị Thanh Huyền về công tác tại trường THPT Nguyễn Trãi Trảng Bàng. Hơn 4 năm gắn bó, cô đã không ngừng nỗ lực, tìm tòi sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền đạt tri thức và kỹ năng, chuẩn bị hành trang vào đời cho nhiều thế hệ học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền

     Ngoài công tác chuyên môn, cô Huyền còn tham gia đầy đủ tích cực các hoạt động của đoàn thể đề ra. Tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, gương mẫu về đạo đức, tác phong, có lối sống thân thiện hòa đồng. Năm học 2013-2014 cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ngoài ra với đề tài nâng cao hiệu quả học tập bằng biện pháp sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12, cô được Hội đồng Khoa học của trường xếp loại A, hội đồng khoa học ngành giáo dục và đào tạo xếp loại B.

H.S