Em Phan Nguyễn Thái Bảo: Học sinh lớp 4 là đại biểu nhỏ nhất tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp được tổ chức, đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (95 tuổi – TP.HCM), đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo (10 tuổi, học sinh lớp 4A trường tiểu học Bình Phong – Châu Thành – Tây Ninh).

Mời các bạn cùng theo dõi qua đường dẫn đính kèm:

https://laodong.vn/video-thoi-su/hoc-sinh-lop-4-la-dai-bieu-nho-nhat-tai-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-860349.ldo.