Dương Minh Châu: Tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên

Đông đảo thanh niên, người lao động đến nghe tư vấn và đăng ký để được giới thiệu việc làm

Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên có dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin, quy trình và điều kiện tuyển dụng trong các đơn vị, doanh nghiệp ở trong ngoài huyện, sáng 22.10.2017 Huyện đoàn Dương Minh Châu phối hợp cùng Phòng LĐTB – XH huyện tổ chức Chương trình Tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Có 120 thanh niên, người lao động trong huyện tham gia buổi tư vấn. Trong một buổi tư vấn, các bạn thanh niên được nghe đại diện các công ty, xí nghiệp ở trong, ngoài huyện giới thiệu về đơn vị, về việc làm của đơn vị mình; cách phỏng vấn trực tiếp tại các bàn hồ sơ; mức lương cụ thể của từng công việc… Ngay sau buổi tư vấn, các bạn thanh niên, người lao động có thể tìm hiểu thêm thông tin với các công ty, xí nghiệp và ký kết hợp đồng ghi nhớ về tuyển dụng tại chỗ.

Được biết, sau buổi tư vấn đã có 40 thanh niên, người lao động đăng ký tuyển dụng vào các công ty, xí nghiệp ở trong và ngoài huyện Dương Minh Châu.

HT