ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG 6 BÀI HỌC LLCT CỦA ĐOÀN

        Căn cứ định hướng chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019. Nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chuyên đề bổ trợ, từ ngày 27 – 29.8.2018  Đoàn trường THPT Trần Đại Nghĩa tổ chức lớp bồi dưỡng 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn và các chuyên đề bổ trợ dành cho cán bộ đoàn chi đoàn lớp các khối của Trường.

Anh Nguyễn Văn Đức – Bí thư Đoàn trường báo cáo tại lớp bồi dưỡng

       Tham gia lớp học có 50 cán bộ đoàn và đoàn viên dự kiến tham gia Ban chấp hành các chi đoàn lớp năm học 2018-2019. Trong 03 ngày tổ chức, anh Nguyễn Văn Đức-Bí thư Đoàn trường sẽ trực tiếp triển khai những nội dung cốt lõi 06 chuyên đề lý luận chính trị của Đoàn, đồng thời lồng ghép bồi dưỡng cho cán bộ đoàn, đoàn viên chuyên đề về vai trò của người đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và một số kiến thức chung liên quan đến công tác tổ chức đại hội các chi đoàn lớp sắp tới. Thông qua lớp tập huấn, Đoàn Trường mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn  năng động, sáng tạo, xung kích đáp ứng cho các yêu cầu hoạt động phong trào của Trường trong thời gian tới.

Quốc Phong