ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH TRIỂN KHAI LỚP 6 BÀI LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

       Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị 42-CT/TW trong việc tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cho Đoàn viên thanh niên, Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh đã triển khai lớp “6 bài lý luận chính trị” cho Đoàn viên trong 2 ngày 03 và 05 tháng 02 năm 2018.

Triển khai 6 bài lý luận cho các bạn sinh viên

        Tham gia lớp học có 163 bạn Đoàn viên là sinh viên khóa 42. Để không gây nhàm chán cho Đoàn viên khi tham gia học tập, nội dung kiến thức của 6 bài lí luận chính trị được chuyển tải thông qua bộ công cụ infographic với nhiều hình ảnh trực quan sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu.

Các bạn sinh viên tham gia lớp học

        Ngoài ra, để cập nhật thông tin, bên cạnh nội dung chính là 6 bài lí luận chính trị, Đoàn trường cũng đã triển khai cho các bạn kết quả của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Sau khi kết thúc khóa học, các bạn sinh viên sẽ tham gia làm bài kiểm tra kiến thức. Nếu đạt đủ điều kiện, sinh viên sẽ được BCH Đoàn trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành 6 bài lí luận chính trị.

                                                                                                                              Hoàn Nhiệm