Đoàn Thanh niên Công An Tây Ninh: tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia năm 2018

    Sáng ngày 15/10/2018, tại hội trường Trại giam Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công An tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, chống các hủ tục lạc hậu năm 2018 cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thuộc các cơ sở đoàn trong lực lượng.

Tuyên truyền về tác hại thuốc lá, rượu bia, chất kích thích

     Tại đây, được nghe thông tin về tình trạng sử dụng thuốc lá, rượu bia tại Việt Nam hiện nay; tác hại của rượu, bia, thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; các bệnh do rượu, bia, thuốc lá gây nên; cơ chế hấp thu của rượu vào cơ thể; các bệnh do thuốc lá và rượu, bia gây nên… và những ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích tới thế hệ trẻ…

     Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia cho ĐVTN trong toàn lực lượng nhằm thực hiện tốt lối sống văn hoá, văn minh.

CTV Công An tỉnh