Công tác triển khai chủ trương 1 + 1 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

     Chủ trương “1+1” – mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Ðoàn, Hội là một trong những nội dung mà Nghị quyết Ðại hội Ðoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đặt ra. Ðây được coi là điểm nhấn nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn, hội.

Giải bóng đá mini cho các câu lạc bộ đội, nhóm tự phát ngoài cộng đồng của Huyện đoàn Tân Châu thu hút đông đảo thanh niên địa phương hưởng ứng, tham gia

     Để cụ thể hóa cách thức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn thực hiện quy trình theo 4 bước:

          Bước 1-Khảo sát: Chi đoàn, chi hội tiến hành khảo sát nắm chắc tình hình, số lượng thanh niên còn trên địa bàn, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng, nghề nghiệp hiện tại, hoàn cảnh gia đình thanh niên.

          Bước 2-Xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương 1+1: Chi đoàn, chi hội, cụ thể là Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng, Chi hội phó chủ động dự thảo kế hoạch, đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ, phân công cụ thể cho từng đoàn viên, hội viên trong chi đoàn, chi hội vận động, thuyết phục, giới thiệu 01 gương thanh niên tham gia vào các hoạt động của Đoàn, Hội tổ chức. Chủ động tổ chức đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện để thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm, công tác xã hội. kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội…Chú trọng các hoạt động phát huy được sở trường, năng khiếu, năng lực của thanh niên; các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

          Bước 3-Triển khai thực hiện: Đoàn viên được phân công nắm bắt tình hình thanh niên và phản ánh với tổ chức Đoàn, Hội về nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Nắm chắc chủ trương, hoạt động của Đoàn, Hội để tuyên truyền đến thanh niên. Theo dõi, đánh giá, xem xét những thanh niên tiêu biểu để giới thiệu vào hàng ngũ của Đoàn, Hội.

          Bước 4-Đánh giá, rút kinh nghiệm: Định kỳ 6 tháng các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Hội LHTN các huyện, thành phố tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về thực hiện chủ trương 1+1.Kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chủ trương này. Đồng thời có hình thức nhắc nhở đối với các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc.

     Hiện tại, việc thực hiện chủ trương 1 + 1 là nội dung còn gặp nhiều khó khăn trong thực tế triển khai tại cơ sở. Đặc biệt trong bối cảnh đa phần thanh niên tập trung phát triển kinh tế, đi làm ăn xa, ít quan tâm tới hoạt động Đoàn, Hội. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều hoạt động nòng cốt của Đoàn, Hội tại địa phương vẫn thu hút đông đảo thanh niên tham gia như: hội trại hè, các giải bóng đá thanh thiếu niên, nhi đồng, các hoạt động dịp trung thu, Lễ hội truyền thống…

     Từ thực tế đó, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định cần tiếp tục tập trung chỉ đạo Đoàn các cấp tích cực vào cuộc; có giải pháp thúc đẩy, động viên, phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên, nhất là đội ngũ đoàn viên ưu tú, đoàn viên giữ các chức vụ tại cơ sở trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia hoạt động của Đoàn, Hội. Đồng thời, phân công cán bộ đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn việc triển khai thực tế tại các địa phương, đơn vị; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có định hướng, chỉ đạo trong những năm tiếp theo.

Đoàn Hồng