Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 sẽ diễn ra trên địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên; trong đó tập trung vào 20 xã biên giới thuộc 5 huyện, thị của tỉnh, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, cống hiến sức trẻ xây dựng đo thị văn minh và nông thôn mới, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà. 

Với chủ đề “Tuổi trẻ Tây Ninh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 diễn ra trong 3 tháng 6,7,8/2020, chọn tháng 7/2020 là “Tháng cao điểm của Chiến dịch” và đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản sau: